"Midden-In je Eigen Krachtbron"    

 Kijk voor nieuwe informatie op:

 

                                                                                    JOKEAGTERES.NL

Natuurlijk Zelfvertrouwen

 

Joke Agteres

Psycho Energetisch Therapeut

info@jokeagteres.nl

Tel. 038 205 4008